فلزیاب فیشر Fisher F75 نقطه زن پرقدرت ساخت شرکت آمریکایی فیشر،دارای تنظیمات ساده برای استفاده کاربر میباشد،این فلزیاب با تنظیمات مختلف نسبت به مدلهای قبلی تا بیش از بیست و پنج درصد در کشف فلزات عملکرد بهتری داشته و فلزات با حجم کم مانند مسکوکات…